Ketenbreed leren van casuïstiek: beter worden in het vak

“Mijn grootste probleem is boos worden. Dan ga ik dingen zeggen die ik niet meen. Ze hadden me misschien beter moeten helpen toen ik vijf was. Toen de problemen nog niet zo groot waren (jongen, 11 jaar).”

“Eigenlijk had het consultatiebureau vandaag bij deze leersessie aanwezig moeten zijn. Zij hadden al oog moeten hebben voor mijn pre- en postnatale depressie. Toen ze vroegen hoe mijn jeugd was, zei ik dat alles prima was geweest. Ik was veel te bang dat ze zich met ons zouden gaan bemoeien of ons kind zouden afpakken (moeder).”

Twee van de uitspraken die we tot nu toe hebben verzameld in het project Ketenbreed Leren. Een project dat beoogt bij te dragen aan een transformerende jeugdsector waarin we collectief proberen steeds beter te worden in wat we doen. Dat betekent enerzijds ernaar streven ouders en kinderen merkbaar beter te helpen bij het oplossen en/of hanteren van hun problemen. En anderszijds dat we het ‘stroomopwaarts’ beter gaan doen, oftewel voorkomen dat beginnende problemen uitgroeien tot complexe. En wat leent zich daarvoor nou beter dan concrete ervaringen en verhalen van ouders en kinderen? De basis van Ketenbreed Leren bestaat uit casusreviews met en over kinderen/jongeren en hun ouders die ergens residentieel in de jeugdhulp verblijven. Met hen maken we eerst een tijdlijn. Hoe is hun leven verlopen, welke gebeurtenissen zijn van belang (zowel positief als negatief), waar hebben ze zoal gewoond, hoe ging het op school, welke hulp hebben ze gehad en welke belangrijke mensen waren en zijn er? In een bijeenkomst met de jongere, ouders en de betrokken professionals reflecteren we op deze tijdlijn. Wat ging goed? Waar hadden we iets anders kunnen of moeten doen? En hoe valt onze inzet te verbeteren? Om zo stapje voor stapje beter te worden in het eerder behandelen en ondersteunen om zo vaker complexe problematiek te voorkomen.

Want dat we beter moeten worden in het behandelen en ondersteunen van jongeren en ouders met meervoudige en complexe problemen staat wat mij betreft als een paal boven water. En dat kan door systematisch kennis te verzamelen op basis van praktijkervaringen, hierop te reflecteren en samen verbeteringen te bedenken. Die zijn niet meteen groots en meeslepend. Maar in levens van kinderen kunnen kleine dingen een wereld van verschil maken. Denk alleen al aan: de juiste vraag op het juiste moment of die ene persoon die nabijheid en betrokkenheid toont.

Initiatiefnemer van dit project is Peter Dijkshoorn. Hij trekt vaak de vergelijking tussen uithuisgeplaatste kinderen en kinderen met kanker. Dertig jaar geleden overleden vrijwel alle kinderen die kanker kregen. Nu is de overlevingskans bijna 80%. Collectief zijn we deze kinderen steeds beter gaan behandelen en begeleiden. Dit is gelukt door systematisch onderzoek te doen, te leren en de behandeling op basis daarvan telkens een beetje bij te stellen. Dit moet toch ook kunnen bij uithuisgeplaatste kinderen? Jaarlijks hebben zo’n 600 kinderen een vorm van kanker. Vergelijk dat met de ruim 20.000 kinderen die jaarlijks uithuisgeplaatst zijn en ergens op een residentiële plek verblijven. Hoeveel impact kunnen we hebben als we het voor hen twee stapjes beter gaan doen? De problematiek waar zij mee kampen is minstens zo complex, ook voor hen moeten we streven naar betere ondersteuning en behandeling. En dat kan alleen als we er collectief en systematisch mee aan de slag gaan.

Doe mee! Ketenbreed Leren voeren we uit met zes partners: Accare, De Bascule|Spirit, Karakter, Horizon, Curium en de Haagse Hogeschool. Wil je meer weten, of heb je een casus van een kind of jongere die verblijft in een Justitiële Jeugdinrichting, Jeugdzorg Plus, Orthopedagogisch Behandelcentrum voor jeugdigen met een LVB of klinische GGZ van wie je wilt leren (en werk je in de regio van een van deze partners) en waarbij we je kunnen helpen dit systematisch te doen? Zoek dan contact met mij of een van de mensen hieronder.

@Marjan de Lange @Marike Serra @Marieke Spijk @Gerdien Kalma @Clarine Corstens @Hanneke van Ewijk @Cathelijne Mieloo @Cora Bartelink @Tamara Bos @Hilde Tempel @Alida Hielema @Harmke Leloux @Ellis ter Beek @Shireen van Rosmalen @Esmé van Herpen