Profiel


Het contact tussen inwoner/cliënt en professionals, volgens mij is dat het focuspunt van de transformatie. Professionaliteit in de jeugdhulp en het sociaal domein gaat niet langer over het etaleren van deskundigheid en positioneren, maar over als persoon betrokken zijn, engageren, de ander willen begrijpen, bevragen, denken in mogelijkheden, afwegen en beoordelen, en beargumenteren van besluiten en handelen. Aan dit type professionaliteit lever ik graag een bijdrage! Zeker als het gaat om inwoners/cliënten, en de mensen om hen heen, die kwetsbaar zijn in hun sociaal functioneren, veel en complexe problemen ervaren of te maken hebben met jeugdbescherming.

Opgeleid als orthopedagoog (Rijksuniversiteit Groningen) en organisatie-adviseur (SIOO) combineer ik inhoudelijke kennis over de jeugdhulp en het sociaal domein met kunde over veranderen, processen begeleiden en projectleiding. Na 15 jaar Nederlands Jeugdinstituut (en haar voorloper Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn) en 3,5 jaar VanMontfoort besloot ik in de zomer van 2016 verder te gaan als zelfstandige om meer mijn eigen koers te kunnen varen. En om de kennis die ik bij beide heb opgedaan te combineren: het benutten van kennis uit literatuur en onderzoek en het versterken van de dagelijkse praktijk van sociaal werkers. Ik ben pro-actief en initiatiefrijk, gedreven en energiek, kan goed overzicht houden, plannen en concretiseren, weet van aanpakken, ben zorgvuldig in de communicatie en omgang met gemaakte afspraken en weet opdrachten tot een duidelijke afronding te brengen. Wat mij betreft maken we er samen wat van!

Aanbieders, wijkteams, Gecertificeerde Instellingen en gemeenten kunnen mij inzetten voor:

  • Inhoudelijk advies:
    over het inrichten en uitvoeren van het specialisme jeugd en gezin binnen sociale wijkteams, het integraal en meer effectief uitvoeren van de hulp aan gezinnen die meervoudige en complexe problemen ervaren, opgroeien en opvoeden van kinderen die langdurig uithuisgeplaatst zijn, het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulpaanbod via het beschrijven en theoretisch onderbouwen van de werkwijze en het analyseren van casuïstiek om de kennis vanuit de praktijk te vergroten.
  • Begeleiden van processen en veranderingen:
    beeldvorming en analyse van de huidige situatie in organisaties, op gang krijgen van een beweging richting een nieuw type professionaliteit of een nieuwe cultuur, met professionals uit de praktijk uitdenken van oplossingsrichtingen voor zogenoemde ‘taaie’ vraagstukken en vernieuwingen, het coachen van teams en teamprocessen, het ondersteunen en begeleiden van professionals bij intervisie, casuïstiekbesprekingen en (ethische) reflectie en het leiden van moreel beraden.
  • Projectleiding:
    vertalen van een vraag of idee naar een opdracht, inrichten en opstarten projecten, kar trekken en leiding nemen, beschrijven van opbrengsten en aanbevelingen en het afronden van projecten.

Naast een passie voor jeugdhulp en veranderen hebben kunst en cultuurgeschiedenis mijn interesse. In de zomer van 2018 behaalde ik een bachelor Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. In september van datzelfde jaar startte ik met de Master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan dezelfde universiteit.