Portfolio

Op deze pagina staan mijn lopende opdrachten. Een uitgebreider CV met informatie over mijn profiel en eerdere opdrachten en thema’s bij VanMontfoort en het Nederlands Jeugdinstituut is te vinden op LinkedIn.

 • Landelijk programmateam Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming: Eind 2021 stelde de Tweede Kamer het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming vast. Dit scenario bevat een herontwerp van een toekomstige jeugdbescherming in Nederland. In dat scenario staan het gezin en de lokale professional centraal die samen aan de slag gaan en kennis en expertise van de jeugdbeschermingsorganisaties erbij halen rond het herstellen van de veiligheid en het stoppen van geweld en kindermishandeling. Dit scenario wordt vanaf 2022 beproefd in elf zogenoemde proeftuinen. Een van deze proeftuinen is in de jeugdhulpregio FoodValley, van deze proeftuin was ik twee jaar lang projectleider samen met collega Kalle van IJzendoorn. Sinds 1 januari 2024 zit ik in het landelijk team van het programma Toekomstscenario dat de proeftuinen ondersteunt, de benodigde ontwikkeling en verandering aanjaagt en de opgebouwde praktijkervaring optilt en terugbrengt naar beleid en wetgeving. Binnen het programma ben ik betrokken bij de ontwikkeling van het handelingskader voor professionals, hoe een lerende cultuur binnen de jeugdbescherming in te richten en te stimuleren en hoe professionals deze verandering mede te laten dragen.
  https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming
 • Naast het toekomstscenario heb ik nog een aantal kleinere opdrachten. Zo begeleid ik een intervisiegroep van programmaleiders voor jeugdzorgaanbieder Youké, geef ik workshops (on)gewenste omgangsvormen en integriteit onder de vlag van bureau BING en ben ik lid van de Programma Adviescommissie Doen wat Werkt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda onder leiding van lector en hoogleraar Leonieke Boendermaker.
  http://www.youke.nl
  http://www.bureauintegriteit.nl
  http://www.hva.nl/jeugdzorg
 • Adviesraad Burgervoogdij: Tijdens een SWING-project De burgervoogd in ere hersteld?! onderzochten we met Jeugdbescherming Gelderland wat het vraagt als een natuurlijk persoon de voogdij over een kind overneemt van een Gecertificeerde Instelling, terwijl dat kind niet bij hem of haar opgroeit maar in een gezinshuis of op een leefgroep. Daaruit bleek Burgervoogdij een reële mogelijkheid die past bij de bedoeling van de transformatie. De Alliantie Burgervoogdij werd opgericht in 2017 om dit idee verder te verspreiden. Ik ben initiatiefnemer en een van de trekkers van de Alliantie Burgervoogdij. Met een aantal anderen vormde ik de kerngroep. Eind 2019 kregen we financiering van het Fonds Welzijnswerk om voor een periode van vier jaar (aanstaande) burgervoogden te ondersteunen, informatie en voorlichting te geven aan voogden, jongeren en belangstellenden, te lobbyen voor ondersteunende regelgeving en de mogelijkheid van burgervoogdij meer zichtbaar te maken. In januari 2021 kreeg ik van de Stichting Het Vergeten Kind de Hartenhuisaward voor mijn initiatief hierin. Een eer en een belangrijke stimulans de schouders hier nog een tijd onder te zetten. Dit vanuit de overtuiging dat er rond kinderen in de jeugdhulp informele steun is en dat we die als professionals moeten zien en met hen moeten samenwerken. Begin 2023 ging deze alliantie verder als de Stichting Burgervoogdij met daaraan gekoppeld een adviesraad, ik ben lid van deze adviesraad. Daarnaast voer ik samen met collega Kees Dijkman een verkennende opdracht over burgervoogdij voor de gemeente Roermond uit.
  http://www.burgervoogd.nl