Publicaties

Hieronder vind je een aantal publicaties van mijn hand.

Lange, M. de & Steege, M. van der (maart 2024). Pedagogen en psychologen, laat je horen! KAP online: https://https://www.kaponline.nl/magazine-artikelen/pedagogen-en-psychologen-laat-je-horen/.

Steege, M. van der & Lange, M. de (december 2023). Benut kennis en kritische tegenspraak. KAP online: https://https://www.kaponline.nl/magazine-artikelen/benut-kennis-en-kritische-tegenspraak/.

Lange, M. de & Steege, M. van der (september 2023). Help ouders er voor hun kinderen te zijn. KAP online: https://https://www.kaponline.nl/magazine-artikelen/help-ouders-er-voor-hun-kinderen-te-zijn/.

Steege, M. van der & Lange, M. de (juni 2023). Je luistert wel, maar hoor je het ook. KAP online: https://https://www.kaponline.nl/magazine-artikelen/ouders-kinderen-betrekken-beslissingen-jeugdzorg/.

Lange, M. de & Steege, M. van der (maart 2023). Baat het niet, het schaadt wel. KAP online: https://www.kaponline.nl/magazine-artikelen/baat-het-niet-het-schaadt-wel/.

Spijk-de Jonge, M., Lange, M. de, Serra, M., Van der Steege, M., Dijkshoorn, P. (2022). Betrek mij gewoon. Op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp in het casusonderzoek Ketenbreed Leren. Assen/Groningen: Accare.

Steege, M. van der (december 2021). Het ondersteunen van gedragsverandering bij professionals. Opleiding & Ontwikkeling, nr. 4, p. 16-20.

Steege, M. van der (juli 2021). Faciliteren van leren en het veranderen van gedrag van professionals in jeugdhulporganisaties. Een advies op basis van literatuur.

Steege, M. van der (maart 2021). Ondersteunen van gedragsverandering bij professionals in de jeugdhulp. Een advies op basis van literatuur.

Steege, M. van der, Stals, K., Viegen, P. van & Naber, V. (maart 2021). Agenda Vakmanschap Jeugdprofessionals. Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals, link: http://www.voordejeugd.nl/platform-vakmanschap.

Steege, M. van der, Veld, D. de & Zoon, M. (herziene versie, 2020). Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Utrecht: Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen. Link: https://richtlijnenjeugdhulp.nl/gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen/.

Steege, M. van der (2019). Hulp aan multiprobleemgezinnen vereist professionaliteit: gebruik van de richtlijn. In: Knot-Dickscheit, J. & Knorth, E.J. (red.). Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Theorie en praktijk. Rotterdam: Lemniscaat, 189-204. Link: https://www.lemniscaat.nl/boeken/gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen.

Steege, M. van der & Dijkman, K. (april 2019). Persoonlijke betrokkenheid van burgervoogd is keihard nodig. Link: https://www.socialevraagstukken.nl/persoonlijke-betrokkenheid-van-burgervoogd-is-keihard-nodig/.

Steege, M. van der (oktober 2018). Een burgervoogd is iemand die blijft. Sozio, nr. 5, 28-31. Link: https://www.soziodigitaal.nl/p/829/een-burgervoogd-is-iemand-die-blijft.

Taekema, A. & Steege, M. van der (maart 2018). Wanneer doe ik mijn werk goed? Een inkijkje in het ontwikkelproces van de Wij-teams in Groningen.

Montfoort, A. van, Steege, M. van der & Vugt, M. van (2015). Methodische leerbijeenkomsten. Leren door reflecteren in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Woerden: VanMontfoort.

Yperen, T. van & Steege, M. van der (2010). Methodiek en hulpverlener tellen allebei. Jeugd & Co Kennis, nr. 2, p. 28-37.

Konijn, C., Bruinsma, W., Lekkerkerker, L., Eijgenraam, K., Steege, M. & Oudhof, M. (2009). CAP-J. Classificatiesysteem voor de aard van de problematiek van cliƫnten in de jeugdzorg. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Inmiddels is een herziene editie hiervan verkrijgbaar, zie: http://www.nji.nl/capj.

Steege, M. van der (2007). Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom. Naar een gouden standaard. Jeugd en Co Kennis, 4, p. 23-36.

Yperen, T. van & M. van der Steege (2006). Voor het goede doel. Werken met hulpverleningsdoelen in de jeugdzorg. Amsterdam/Utrecht: SWP/NIZW Jeugd. Link: https://www.swpbook.com/boeken/49/jeugdzorg-en-jeugdbeleid/773/voor-het-goede-doel.