Publicaties

Hieronder vind je een aantal publicaties van mijn hand.

Steege, M. van der (2019). Hulp aan multiprobleemgezinnen vereist professionaliteit: gebruik van de richtlijn. In: Knot-Dickscheit, J. & Knorth, E.J. (red.). Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Theorie en praktijk. Rotterdam: Lemniscaat, 189-204.

Steege, M. van der & Dijkman, K. (april 2019). Persoonlijke betrokkenheid van burgervoogd is keihard nodig. Link: https://www.socialevraagstukken.nl/persoonlijke-betrokkenheid-van-burgervoogd-is-keihard-nodig/.

Steege, M. van der (oktober 2018). Een burgervoogd is iemand die blijft. Sozio, nr. 5, 28-31. Link: https://www.soziodigitaal.nl/p/829/een-burgervoogd-is-iemand-die-blijft.

Taekema, A. & Steege, M. van der (maart 2018). Wanneer doe ik mijn werk goed? Een inkijkje in het ontwikkelproces van de Wij-teams in Groningen.

Steege, M. van der, & Zoon, M. (2015). Richtlijn Multiprobleemgezinnen. Utrecht: Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen. Link: http://richtlijnenjeugdhulp.nl/multiprobleemgezinnen/.

Montfoort, A. van, Steege, M. van der & Vugt, M. van (2015). Methodische leerbijeenkomsten. Leren door reflecteren in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Woerden: VanMontfoort. Link: https://www.vanmontfoort.nl/webshop/product/methodische-leerbijeenkomsten-ingebonden-hardcopy.

Steege, M. van der (2012). Gezinshuizen in de jeugdzorg. De kennis verzameld en de stand van zaken. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Link: https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Gezinshuizen-in-de-jeugdzorg.html.

Yperen, T. van & Steege, M. van der (2010). Methodiek en hulpverlener tellen allebei. Jeugd & Co Kennis, nr. 2, p. 28-37. Link: https://www.jeugdenco.nl/wp-content/uploads/17861.pdf.

Konijn, C., Bruinsma, W., Lekkerkerker, L., Eijgenraam, K., Steege, M. & Oudhof, M. (2009). CAP-J. Classificatiesysteem voor de aard van de problematiek van cliƫnten in de jeugdzorg. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Inmiddels is een herziene editie hiervan verkrijgbaar, zie: http://www.nji.nl/capj.

Steege, M. van der (2007). Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom. Naar een gouden standaard. Jeugd en Co Kennis, 4, p. 23-36. Link: https://www.jeugdenco.nl/wp-content/uploads/14224.pdf.

Yperen, T. van & M. van der Steege (2006). Voor het goede doel. Werken met hulpverleningsdoelen in de jeugdzorg. Amsterdam/Utrecht: SWP/NIZW Jeugd. Link: https://www.swpbook.com/boeken/49/jeugdzorg-en-jeugdbeleid/773/voor-het-goede-doel.