Kennis en instrumenten voor professionele wijkteams

Professioneel handelen betekent het structureel benutten van de laatste kennis en effectieve instrumenten. Dat geldt ook voor medewerkers in wijkteams, die met sociale, pedagogische én juridische kwesties te maken hebben.

Op een dag wordt Ans, medewerker van een wijkteam, gebeld door Mireille, de intern begeleidster van de basisschool van Tim. De school maakt zich zorgen over Tim, een jongen van acht jaar. Tim woont alleen bij zijn moeder en was het afgelopen jaar regelmatig ziek. De school vermoedt dat hij niet echt ziek is, maar dat zijn afwezigheid te maken heeft met de problemen van zijn moeder. Mireille noemt de naam en het adres van het gezin en vraagt Ans of zij op huisbezoek wil gaan om met de moeder over de problemen te praten. Mag Mireille deze gegevens aan Ans geven? En mag Ans vervolgens langsgaan bij het gezin?

Informatie delen

Dit was de eerste casus van een juridische scholing aan een jeugdteam waar ik de afgelopen week bij was. Uit het leven gegrepen, het team herkende deze situatie volop. Collega’s van andere organisaties die ‘even’ iets willen overleggen over een kind. En die daarbij en passant allerlei informatie over het gezin vertellen. Het vraagt discipline van professionals om zich af te vragen of ze deze informatie ook echt nodig hebben. En om te checken of de cliënt toestemming heeft gegeven voor het delen ervan. Het antwoord op de vragen in de casus is dan ook beide keren ‘nee’. Zonder toestemming van moeder mag Mireille geen contact met het jeugdteam opnemen en gegevens over haar en haar zoon delen.

Actuele kennis

Aan het sociaal werk dat een wijkteam uitvoert, kleven allerlei juridische aspecten. Het is van belang dat professionals over de benodigde en meest actuele kennis op dit terrein beschikken. Net zoals professionals werken vanuit de laatste stand van de pedagogische en sociale vakkennis en de best beschikbare instrumenten en hulpmiddelen gebruiken. Het is soms alleen even zoeken om die te vinden.

Vanaf deze week is daarom Wijkteams werken met jeugd in de lucht. Een website waarop informatiesheets, hulpmiddelen en instrumenten zijn verzameld, specifiek toegespitst op het werken met jeugdigen en gezinnen door professionals in wijkteams. Gemaakt met feedback van professionals uit verschillende wijkteams in het land en gevuld door vijf kennispartners.

Professioneel beoordelingsvermogen…

Ik lees de laatste tijd veelvuldig dat professionals ‘ruimte nodig hebben’. Het gebruik van kennis, hulpmiddelen en tools gaat inderdaad gepaard met een professioneel beoordelingsvermogen waarbij de professional de situatie samen met een cliënt inschat, vaststelt wat er aan de hand is en wat er precies nodig is. Dit betekent echter niet dat professionals in die ruimte zomaar van alles kunnen doen.

… op basis van kennis en instrumenten

Professionals die hun vak verstaan, weten wanneer ze veel en onduidelijke signalen van onveiligheid moeten checken met een risicotaxatie-instrument. Waar ze de antwoorden op juridische vragen kunnen vinden. En dat er technieken zijn om ouders opvoedingsvaardigheden te leren. Het benutten van de laatste kennis en goede instrumenten moet onderdeel uitmaken van het handelen van een professional. De website Wijkteams werken met jeugd heeft de ambitie dit te faciliteren, om zo bij te dragen aan de verdere professionalisering van het sociaal werk vanuit wijkteams.

Oorspronkelijk gepubliceerd op Kennisnet Jeugd, http://www.kennisnetjeugd.nl.